Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Sport og kultur

22. oktober 2017

Et rigt sport- og kulturliv er med til at skabe livskvalitet og stolthed over at bo i Hillerød Kommune. At være en by med puls og liv gør vores kommune attraktiv og gør os i stand til at tiltrække nye besøgende og borgere til hele vores kommune.

Hillerød Stadion moderniseres inden næste valg

I 2018 bliver der udarbejdet helhedsplan for Hillerød Stadion. Står det til Venstre skal vi, inden vi skal til kommunevalg igen, være godt i gang med modernisering af Hillerød Stadion. At forbedre faciliteterne for de mange udendørs idrætsgrene i et nyt og mere tidssvarende stadion er ikke alene til gavn for de foreninger som er på stadion i dag. Vi skal tænke synergi med skoler, lokale virksomheder og sundhed ind i vores nye stadion.

Store events til Hillerød

Den kommende multihal ved Frederiksborgcentret skal være et naturligt samlingspunkt for større kulturelle aktiviteter. Venstre ønsker aktivt at bruge denne mulighed for at sætte Hillerød på det kulturelle landkort, ved at arbejde for at Hillerød bliver vært for f.eks. Melodi Grand Prix eller lignende arrangementer.

Udvidelse af svømmehal

Vores svømmehal bliver brugt at mange, der både træner på egen hånd eller i svømmeklubben. Venstre støtter helhjertet en udvidelse og optimering af svømmehallen. Målet er en svømmehal, der fortsat skal bruges af foreninger, skoler og til træning på egen hånd. En moderniseret svømmehal skal også have faciliteter, der kan tiltrække flere småbørnsfamilier og anvendes til genoptræning.

Kultur for flere

Venstre er stolt over kommunens status som regionalt spillested. Men vi mener vi kan blive bedre. Niche-aktiviteterne omkring regionalt spillested skal bruges til at lande større og mere folkelige musikarrangementer i vores kommune.

JA tak til Multibane

Venstre arbejder helhjertet for at etablere en multibane centralt i Hillerød til fx skatere, rollere, parkour og street games i Hillerød. Vi støtter aktivt det igangværende arbejde med at udarbejde et projektforslag.

Bydelsprojekt i Hillerød Vest

Venstre ser gerne at kommunen går sammen med frivillige kræfter om at opføre en multipark på græsarealet mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé. Der er brug for et aktivitetsbaseret mødested i vores voksende Vestby.

Kulturel innovation

Venstre ønsker kulturel innovation og ønsker at omlægge dele af kommunens tilskud til eksisterende formål til en pulje, der fremmer nye kulturelle tiltag blandt frivillige foreninger.

Gang i Gallerierne

I Venstre ønsker vi, at de allerede igangsatte initiativer for bymidten bliver styrket med en markant ambition for Gallerierne. Det er kendt for alle, der har sin vante gang i vores bymidte, at Gallerierne ikke i sin nuværende form fungerer optimalt. Venstre er derfor åbne for at drøfte med ejerne af Gallerierne, om de nuværende funktioner som bygningen huser, er de rigtige. Målet er, sammen med ejerne, at Gallerierne skal spille en større rolle i vores bymidte.

UNESCO og Nationalpark

Det er vigtigt at Hillerød byråd i langt højere grad sætter sig tydelige mål for, hvordan Hillerød kan drage nytte af udpegning af parforcejagtlandskabet til UNESCO’s verdensarvslisten. Venstre vil styrke samarbejdet med aktørerne omkring parforcejagtlandskabet for at skabe flere aktiviteter som sætter Hillerød på landkortet.