Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Trygt seniorliv

Venstre ønsker en fremtid, i frihed og fællesskab for vores seniorer, hvor du som borger er i centrum. Vi skal sikre ordentlige og anstændige vilkår, for vores seniorer, der efter at have bidraget til fællesskabet gennem et langt liv, nu skal nyde deres seniortid. Mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet til fordel for pensionisttilværelsen, har ofte både tid og lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Venstre ønsker derfor, at pensionister får bedre muligheder for, at tage del i det frivillige arbejde i lokalsamfundet

Endnu bedre hjemmepleje

I vores hjemmepleje skal vi have fundet Hillerød-modellen for at arbejde med selvstyrende teams. Det vil betyde at det er det samme team af medarbejdere der kommer i borgernes hjem. Der skal mere fokus på, at den oplevede kvalitet af vores ældrepleje hænger sammen med de politisk besluttede kvalitetsstandarder. Og så skal sagsbehandlingstider og ventetider fremgå tydeligere af kommunens hjemmeside, så det bliver tydeligere hvad du som borger kan forvente af Hillerød Kommune.

Du er eksperten i dit liv

I Venstre tror vi på den enkeltes ret til at være herre over eget liv. Det gælder også for vores seniorer, der har brug for hjælp i hverdagen. Derfor skal vi styrke det frie valg på en række områder. Venstre vil sikre, at der bliver flere både kommunale og private leverandører af hjemmehjælp som seniorerne kan vælge mellem. Det tror vi på sikrer bedre forhold for den enkelte.

Frit valg

Af respekt for det enkelte menneske skal der være fokus på, at man kan vælge selv.

Venstre går ind for frit valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser og frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

For at sikre at der fremover er det nødvendige antal plejehjemspladser - og for at sikre at det er valgmuligheder - skal vores næste plejecenter være et friplejecenter.

Det frie valg skal styrkes i den kommunale madordning. Det skal fortsat være frit at vælge fra hvilken leverandør man ønsker af sin mad.

Nemmere at være borger

Kontakten mellem borger og kommune skal være smidig. Det skal være nemt og ligetil at kontakte Hillerød Kommune for at få oplysninger og komme i dialog.

Venstre vil styrke kvaliteten af plejestandarden og sikre at borgerne får den optimale service med så få forskellige plejepersonale som muligt.

Velfærdsteknologi og forebyggelse

Teknologiske hjælpemidler kan være med til at gøre borgernes hverdag lettere, ligesom vi kan aflaste personalet. Der skal fokuseres på træning og forebyggelse. Dette for at sikre et værdigt seniorliv, så man som ældre er selvhjulpen så længe som muligt. Målet er at man som senior skal kunne blive i sit lokalområde og egen bolig så længe man ønsker. Venstre ønsker, at den forebyggende indsats styrkes, ved flere forebyggende hjemmebesøg. Den nye teknologi skal være en støtte, der kan forbedre servicen og plejen. Teknologien må aldrig være en erstatning for samværet med et andet menneske. Det er i sidste ende mennesker, der gør forskellen.