Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Aktiv erhvervspolitik

Et aktivt erhvervsliv er forudsætningen for en god økonomi og flere lokale arbejdspladser. Hillerød Kommune skal være Danmarks bedste bosætnings og erhvervskommune. Det er inden for rækkevidde og vi har alt det, der skal til for at det kan lade sig gøre.

Flere private arbejdspladser

For Venstre er det en afgørende målsætning at styrke erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og nye private arbejdspladser i vores kommune. Et velfungerende erhvervsliv er en forudsætning for en kommune i udvikling og vækst. Det er også en forudsætning for beskæftigelse og arbejdspladser og dermed grundlaget for kommunens fremtidige skatteindtægter.

Lokal Konkurrenceevne

Vi skal passe på vores eksisterende erhvervsliv og de mange lokale virksomheder, der har været med til at skabe det Hillerød vi har i dag. Vores lokale virksomheder konkurrerer globalt. Men konkurrenceevnen for vores lokale virksomheder bliver påvirket lokalt. Derfor mener Venstre, at byrådets beslutninger skal vurderes på om de bidrager positivt til at styrke lokale virksomheders konkurrenceevne. Venstre er garant for, at der altid er det maksimale antal lokale virksomheder med ved kommunale udbud.

Infrastruktur

Venstre vil forbedre den trafikale fremkommelighed. Det gælder både forlængelse af Hillerødmotorvejen og vores lokale infrastruktur.

Skatter og afgifter ned

Venstre vil sikre, at erhvervsgebyrer ikke stiger og vi vil halvere dækningsafgiften i den kommende byrådsperiode.

Hurtigere og smidigere sagsbehandling

Venstre vil gennemføre lavere sagsbehandlingstider på lokalplaner og byggeansøgninger. Vi vil forstærke samarbejdet med private leverandører om løsning af kommunale opgaver. Og vi vil sikre en hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling. Vores kommune skal være kendt som en myndighed med service-gen.

Nemmere samarbejde

En enkel indgang til erhvervsservice for virksomheder i samarbejde med C4 skal sikre rettidig og bedre erhvervsservice til lokale virksomheder. Det betyder bl.a. at vi vil flytte jobcentret til at være placeret hos C4.

Iværksættere

Venstre vil styrke indsatsen for iværksætteri ved især at fokusere på yngre iværksættere. Bymidten Bymidten skal være Nordsjællands foretrukne handels- og mødested. Derfor skal der være to timers betalingsfri parkering i bymidten.

Ren og pæn

Vi skal have mere ud af UNESCO verdensarv og nationalpark. Og vores kommune skal fremstå ordentlig, ren og pæn – både når sneen falder og ukrudtet gror