Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Hvad er vigtigt for dig?

Det har Venstres kandidater og organisation talt med flere hundrede borgere om siden vi startede forberedelserne til kommunalvalget. Nu nærmer valget sig og jeg vil kort ridse Venstres vigtigste politiske pejlemærker op.

Venstre er garant for sund og fremtidsparat økonomi. Det betyder investeringer, der sikrer fremtidens velfærd i en velfungerende kommune.

Politik på dine præmisser

I Venstres politik er du eksperten i dit liv. Du skal forvente at være i centrum for kommunens aktiviteter. Det betyder flere frit-valgmuligheder. Det er vigtigt for at du og din familie får den bedst mulige service - på dine præmisser.

Reformer der gør os rigere og bedre

Venstre vil gennemføre reformer, som gør os rigere, styrker borgerinddragelse og giver flere en chance på arbejdsmarkedet. Økonomiske ressourcer, der frigives ved reformerne målrettes kvalitetsløft på kerneopgaver og lavere skatter.

Professionel og ordentlig

Byrådet skal ledes politisk professionelt og ordentligt, så der er styr på økonomi og måden beslutninger træffes på. Opgaver skal udføres til den rigtige pris, uanset om de udføres af kommunen eller eksterne.

Aktiv erhvervspolitik

Du kan forvente, at vi vil føre en mere aktiv erhvervspolitik, som skaber flere private arbejdspladser. Byrådsbeslutninger vurderes på om de bidrager positivt til at styrke kommunens og lokale virksomheders konkurrenceevne.