Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Nyheder

Her kan du læse den tale jeg holdte i byrådssalen da byrådet behandlede kommunens budget for 2022-2025.

I aften vedtager byrådet det kommende budget for 2022-2025

Det er en målsætning for Venstre at vi kan udvikle vores kommune på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Der var et råderum i det forslag fra direktionen som vi behandlede ved førstebehandlingen. Men som jeg på vores gruppes vegne har fremhævet, var det ikke et reelt råderum i den forstand, at vi direkte kunne bruge det til bedre service eller skattelettelser. Vi har heldigvis kunnet enes om at fjerne den del af forslagene til besparelser som reelt ville gøre os til en fattigere og ringere kommune.

Tak for opbakningen til at vi ikke gør normeringer på vores plejehjem ringere. Tak også for opbakningen til interessen for at vi finder en Hillerød-model til at organisere vores hjemmepleje i selvstyrende teams. De gør en stor og god indsats. Vores ambition er en hjemmepleje med mere nærvær, mere omsorg og mere genkendelighed. Og med mere medbestemmelse for vores medarbejdere.

Det kombineret med at vi er enige om at der skal arbejdes med en stærkere sammenhæng mellem politiske vedtagne kvalitetsstandarder og den oplevede service, samt med at gøre ventetider og sagsbehandlingstider mere gennemsigtige synes vi i vores gruppe er vigtige og væsentlige skridt i retning af en endnu bedre pleje for vores ældre medborgere. I Venstre mener vi ikke, at tilsyn kan stå alene. Inddragelse, fokus på oplevet tilfredshed og en politisk interesse i at sikre, at den service vi leverer til borgerne matcher det vi ønsker politisk, ser vi i vores gruppe frem til at diskutere her i byrådet og lande på en måde som vi som byråd sammen kan arbejde videre med.

Vi havde gerne set en endnu mere forpligtende tekst om at vi skal videre med et privat plejecenter. Men vi har også realpolitisk respekt for at vi som byråd skal tage de skridt sammen. Derfor mener vi at den tilkendegivelse som er i det budgetforlig vi vedtager i aften peger stærkt i den rigtige retning. Venstre kommer til at fortsætte med at arbejde for at der kommer et privat plejecenter her i vores kommune. For det understøtter meget af det vi gerne vil fremme i vores ældrepleje. Omsorg, valgfrihed og medbestemmelse.

Vi har som bekendt kapacitetsudfordringer på vores skoler i den vestlige del af Hillerød og vi har en planlagt sundhedscenterudvidelse som er meget dyrere ud end de mange penge vi i forvejen har afsat til udvidelsen. Nu er vi blevet enige om hvordan vi løser de udfordringer og det har været utrolig vigtigt for Venstre. Både at vi løser de problemer og at vi løser dem sammen. For os har det været vigtigt, at vi fortsat sigter efter et højt serviceniveau for vores børn i dagtilbud og skoler. Vi har prioriteret at fokusere på renoveringer og opgraderinger af vores eksisterende skoler så de understøtter, at der er plads til vores børn og er rammer for tidssvarende læring som gør vores børns skoler og dagtilbud attraktive at vælge til. Vi mener vi har fundet en god løsning gennem opgradering og investeringer i de skoler vi allerede har i dag. Nu er det vigtigt at holde fast i at der er flere steder hvor vi oplever kapacitetsudfordringer på skoler og at de udfordringer selvfølgelig også skal løses. Jeg tænker på Nødebo og jeg tænker på helhedsplanen for Hillerødsholmskolen – og selvom der ikke er en løsning på den meget korte bane i denne aftale, så er vi enige om at problemet skal løses.

Grundlæggende mener vi i Venstre, at byrådet skal løse de største af de problemer vi har nu før vi sætter nye store skibe i søen. For i Venstre mener vi, at vi skal håndtere den udvikling vi står midt i på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Det bliver mere og mere tydeligt, at fremkommelighed på vores veje og muligheder for at parkere sin bil bynært når man besøger vores bymidte, trænger sig på for reelle langsigtede løsninger. Det er desværre uændret med dette budget. I vores gruppe mener vi det er vigtigt, at os som bor her i forvejen oplever, at der bliver gjort mere ved fremkommelighed for bilisterne. Det gør det ikke alene at håbe på, at familier der bor i vores bymidte, ikke kører i mindst en bil. Og det gør det ikke alene at henvise til cykelstier når trængslen skal reduceres og fremkommeligheden øges.

Jeg har sagt det før og jeg gentager det igen i dag. Det er bydende nødvendigt at vi fortsætter med at investere i mere tidssvarende veje og fremkommelighed. Vi må ikke ende som kommunen, der havde så meget fokus på nye boliger, at vi ikke fik investeret i at man kan komme frem på vores veje hurtigt, sikkert og effektivt. Vi skal sikre os at vi skaber økonomi til at vores veje ikke ender med at blive for slidte og for utidssvarende.

Det samme kunne man sige om vores idrætsanlæg. Når vores kommune vokser, så vokser presset og nedslidningen også på vores idrætsanlæg. Og med det budget som vi vedtager i aften, er der ikke mange nye penge til idrætsområdet. Det bliver et problem hvis den tendens fortsætter og det vil jeg gerne advare mod her i aften.

Venstres gruppe kommer til at fortsætte med at arbejde for at både fremkommelighed på vores veje og investeringer i vores idrætsanlæg kommer højere op på prioriteringslisten når vi i det kommende år skal følge op på budgettet i vores budgetopfølgninger.