Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Balanceret byudvikling

Det er når vi samarbejder, at Hillerød flytter sig fremad

I Venstre har vi en drøm om at butikker som eksempelvis IKEA ønsker at placere sig her hos os. I den kommende kommuneplan skal byrådet blandt andet tage stilling til om det skal være muligt at placere store pladskrævende butikker i området hvor bl.a. Bauhaus ligger i dag. Jeg vil opfordre alle partier til at være åbne over for muligheder og få vendt alle sten inden vi beslutter os.

I Venstre står vi ved princippet om at udvikle vores bymidte indefra og ud. Det vil sige ved at sikre, at den kommende udvikling gør os stærkere og stiller Hillerød bedre. Det betyder ikke, at alle slags butikker skal placeres i vores bymidte - og det betyder heller ikke, at byrådet skal sige nej uden at få drøftet mulighederne og derved risikere at miste muligheder for at få de helt store pladskrævende butikskæder til at placere sig her hos os.

I Venstre arbejder vi med nogle grundlæggende principper for byudvikling. 

For det første vil Venstre udvikle bymidten indefra og ud.
For det andet prioriterer vi bæredygtig og miljørigtig byudvikling.
For det tredje ser vi positivt på de muligheder, der kan sikre udvikling i hele vores kommune og som kan skabe arbejdspladser her hos os.
For det fjerde vil Venstre en byudvikling i den kommende periode som sker mere omkring Hillerød by i vores store udviklingsområder end direkte i bykernen.
For det femte er det afgørende, at der med byudvikling følger investeringer i moderne trafikal infrastruktur og parkeringspladser, så støj og gener ikke forringer tilværelsen for os som bor her i forvejen.

Gode løsninger ligger i at finde de rigtige balancer mellem at passe på det vi har i dag og samtidig sikre, at vi i fremtiden skaber de muligheder som vil gøre Hillerød endnu mere attraktiv. Særligt at bo i. Men også at besøge og handle i. I Venstre insisterer vi på at få taget hånd om de rette balancer i vores byudvikling. Både så vi fremover er en attraktiv destination at besøge. Og særligt så os, der bor her i forvejen oplever, at byudviklingen gør det mere attraktivt at bo her.