Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Slut med blokpolitik

12. oktober 2017

Det er når vi samarbejder, at Hillerød flytter sig fremad

Og vi er gode til det frivillige foreningssamarbejde.

Vi samarbejder godt med vores nabokommuner. Vi har glæde af, at vi sammen kæmper for Hillerødmotorvejens forlængelse. Et andet eksempel er samarbejdet om vores bymidte. Venstre har længe presset på for en ambitiøs bymidteplan. Nu arbejder kommune, handlen og ejendomsejere sammen om at løfte vores bymidte.

Derfor er det ærgerligt, at den nuværende politiske ledelse i byrådet ikke har formået at samle byrådet. Det kan vi gøre meget bedre – og det vil jeg gøre til et mål for det kommende byråd.

Der er dejligt i Hillerød. Men vi kan blive meget bedre. Inden sidste valg lovede venstrefløjen serviceforbedringer og samarbejde. Men det er desværre løfter, som de ikke har holdt.

Det har været år, hvor chancer er blevet spildt og hvor alt for mange muligheder ikke er blevet udnyttet. I hele perioden har Venstre trukket beslutninger i den rigtige retning. Spildevandsplan, lokale skoler, bymidteplan og ordentlig snerydning er gode eksempler.

Venstre vil afskaffe blokpolitikken. Det er derfor vigtigt, at Venstre bliver styrket. For vi både kan og vil formidle det brede samarbejde som den nuværende politiske ledelse ikke har ønsket.