Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Skoler: Trivsel og faglighed

  • Skolerne i Hillerød skal ligge i top 10 ved folkeskolens afgangsprøver
  • Forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød skal ligge i top 10
  • Venstre ønsker skoler af høj kvalitet i alle dele af kommunen
  • Venstre ønsker mere fokus på god ledelse i alle dele af Hillerød kommune – derfor også på skoleledelsen
  • Vores folkeskoler skal være attraktive, så de i det frie skolevalg bliver tilvalgt
  • Venstre ønsker at alle vores folkeskoler er vedligeholdte og pædagogisk moderne
DET VIL VENSTRE

For Venstre er folkeskolen om noget indbegrebet af kommunalt hjerteblod. Når du skal stemme til kommunalvalget synes vi det er både rimeligt og vigtigt, at du ved hvad du kan forvente dig af dit byråd med en Venstre-borgmester.

Venstre ønsker markante investeringer i vores skoler. Udbygningen af kapaciteten på vores skoler skal ske med respekt for vores nuværende skoler, så de fysiske rammer for børnenes læring forbedres på alle skoler, som skal fremstå vedligeholdte og pædagogisk moderne.

Venstre ønsker skoler af høj kvalitet i alle dele af kommunen, med skoletilbud i en række lokalsamfund og et stærkt centrum i Hillerød. Vi skal fastholde vores økonomiske garantier til skolerne i vores mindre bysamfund.

Ansvarsfordelingen mellem forældre og skole skal være tydelig. Forældre er ansvarlige for børnenes opdragelse og for, at børnene er velforberedte til skolen. Vi skal sikre respekten for vores lærere og pædagoger som professionelle med ansvar for børnenes faglige læring og personlige og sociale udvikling i skolen.

Venstre vil give skolerne mere frihed til at udfolde sig forskelligt. Vi opfordrer til at alle skoler udvikler profiler med lokal forankring og stærk identitet omkring fx naturfag, musik/drama, sport, lokalområdet etc., Vi vil give plads til tydelig forskellighed og lokale ambitioner og dermed forbedre grundlaget for forældrenes frie skolevalg Derudover ønsker vi der arbejdes med muligheder for frivillige madordninger med trivsel og læring ift. sund kost i fokus..

I Venstre finder vi det relevant, at der arbejdes med teknologiforståelse og digitalisering som vigtige medspillere i et moderne samfund.

Venstre ønsker, at kommunens skoler ledes kompetent på alle poster. Tilstedeværelsen af en lokal ledelse på alle skolens afdelinger skal prioriteres.

Venstre ønsker, at der anvendes pædagogisk personale på alle klassetrin, hvor det på den enkelte skole vurderes at være relevant.

Mange børn har haft det svært under Corona. Der er brug for opmærksomhed og ekstra ressourcer til at få alle med efter de lange perioder i hel eller delvis isolation.

Mobning vil vi ikke acceptere. Mobning har ikke én årsag og hvor det forekommer, er alle ofre. Alle skoler skal have en praktisk anvendelig anti-mobbe politik med viden om mobningens væsen og løsninger, indgriben og efterbehandling.

Venstre ønsker større fokus på at sikre børnene et højere fagligt udbytte i skolerne uanset forældrenes økonomiske og sociale baggrund og sammensætning.

Skolerne skal tilbyde mere differentieret undervisning, så de møder eleverne hvor de er i deres udvikling, og i højere grad tilpasser undervisningen efter den måde den enkelte elev lærer bedst. Venstre vil derfor fortsætte reformerne af specialundervisningen, så børn tilbydes tidligere, bedre og mere målrettede tilbud så tæt på deres normale miljø som muligt.

Venstre vil også gøre det til et mål for vores skoler at formulere en politik for, hvordan vi arbejder med et fagligt talentprogram i alle vores folkeskoler.

Anvendelse af løbende feedback, evalueringssamtaler, prøver og nationale test er ikke i sig selv mål for undervisningen og børnenes læring, men er nyttige redskaber.

Venstre vil gøre det attraktivt for skoler at klare sig bedre end forventet baseret på undervisningseffekt, forældretilfredshed, trivsel, samt evne til at tiltrække og fastholde elever.