Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Fremtidens skoler

For Venstre er folkeskolen om noget indbegrebet af kommunalt hjerteblod. Når du skal stemme til kommunalvalget synes vi det er både rimeligt og vigtigt, at du ved hvad du kan forvente dig af dit byråd med en Venstre-borgmester.

Ingen skolelukninger

Det er en hjørnesten i Venstres skolepolitik, at vi ønsker skoler af høj kvalitet i alle dele af kommunen. Det betyder helt konkret, at du har min garanti for, at der ikke bliver lukket skoler med Venstre ved roret.

Svømmeundervisning i alle skoler

Venstre vil skabe det nødvendige råderum til at genindføre svømmeundervisning i alle vores folkeskoler.

Børnene i fokus

Først og fremmest er folkeskolen til for børnene. Godt samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger og ledelse giver den bedste grobund for børnenes faglige, personlige og sociale udvikling.

Moderne fysiske rammer for læring

Venstre vil markante investeringer i vores skoler. Fysiske rammer for børnenes læring skal forbedres, så vores skoler fremstår vedligeholdte og pædagogisk moderne. Og vi vil gøre det attraktivt for skoler at klare sig bedre end forventet baseret på undervisningseffekt, forældretilfredshed, trivsel, samt evne til at tiltrække elever.

Klar ansvarsfordeling

Ansvarsfordelingen mellem forældre og skole skal være tydelig. Forældre er ansvarlige for opdragelse og for at børnene er velopdragne og velforberedte. Lærere og pædagoger er som professionelle undervisere derimod ansvarlig for børnenes faglige læring og personlige og sociale udvikling i skolen.

Faglighed i højsædet

Du kan forvente større fokus på et højere fagligt udbytte. Vores skoler skal gøre børn i stand til at udleve sine drømme. Vi vil ikke acceptere mobning. Alle skoler skal have en praktisk anvendelig anti-mobbepolitik med viden om mobningens væsen og løsninger, indgriben og efterbehandling. Og Venstre vil en folkeskole baseret på viden og indsigt fremfor synsninger og gisninger. Vi skal arbejde med ’det, der virker’ og investere i fagligt opdaterede medarbejdere og ledelse.

Talentprogram

Vores skoler er for alle. Både dem der har svært ved skolen og dem, der har et særligt talent. Venstre vil derfor, at alle skoler skal formulere deres måde at arbejde med et fagligt talentprogram i alle vores folkeskoler.