Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Børnepasning: Plads til alle børn

  • Venstre ønsker høj kvalitet på børneområdet
  • Venstre ønsker dagtilbud i alle dele af kommunen
  • Venstre ønsker mere fokus på arbejdsmiljø og god ledelse i vores dagtilbudi
  • Venstre ønsker at alle vores dagtilbud er vedligeholdte og pædagogisk moderne
  • Børn og familier er forskellige – derfor skal der være forskellige tilbud at vælge imellem
  • Venstre ønsker mere valgfrihed for familierne, bl.a. ved at der findes tilbud om børnepasning til familier med skæve arbejdstider
  • Venstre ønsker fokus på tidlige indsatser for børnenes skyld

Det vil Venstre

Et godt og trygt daginstitutionstilbud af høj kvalitet med vægt på udvikling og, læring, samt fleksibilitet tilpasset børnenes og familiernes behov. Det er en væsentlig forudsætning for, at Hillerød Kommune er et attraktivt sted at bo for børnefamilier.

Venstre ønsker dagtilbud i alle dele af vores kommune. Der skal være dagtilbud med forskellige åbningstider, så forældre med skæve arbejdstider også har muligheder for god børnepasning. Dagtilbud skal understøtte hverdagen for arbejdende forældre med fleksible arbejdstider.

Venstre ønsker kompetent ledelse i alle dagtilbud, som har fokus på bedre arbejdsmiljø, mindre sygdom og mere stabilitet i voksengruppen. Faktorer, som vi ved, betyder meget for børnenes og forældrenes oplevelse i hverdagen.

Venstre ønsker dagtilbud med et indhold som udvikler børnene og styrker overgangen til børnehaveklasse og indskoling. Derfor ønske vi et tættere samarbejde mellem før-skole og indskoling.

Børn er forskellige – og familier er forskellige med forskellige behov - og for Venstre er det en hjørnesten, at vores dagtilbud rummer valget mellem forskellige store og små dagtilbud, og mellem vuggestuer og kommunale og private dagplejere for de alleryngste. Venstre vil fremme, at hvert dagtilbud har en egen unik profil.

Venstre arbejder for mere pædagogisk personale i vores dagtilbud. Især om morgenen er det vigtigt, at børn og forældre føler sig godt taget imod. Venstre ønsker også at en større andel af vores pædagogiske personale er faglært.

Vi ved, at der er en klar og tydelig sammenhæng mellem en tidlig indsats og risikoen for at få negative sociale og personlige udfordringer senere i livet. En højere kvalitet og en tidligere indsats vil give færre inklusionsopgaver senere og forbedre muligheder for en god skolegang og senere uddannelse.

Venstre ønsker derfor et øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Jo tidligere, der sættes ind, jo bedre resultater for barn og familie.

Venstre ønsker derfor en styrket sundhedspleje, som en væsentlig del af de tidlige indsatser.

Venstre ønsker at de fysiske rammer for børnenes udvikling skal forbedres, så kommunens dagtilbud kommer til at fremtræde vedligeholdte og pædagogisk moderne, både indvendig og udenfor på legeområderne.

Venstre vil fortsætte med at fokusere på bevægelse i dagtilbud og idrætscertificering af vores dagtilbud.