Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Børnepasning

Når du skal sætte dit kryds til kommunalvalget synes jeg det er både rimeligt og vigtigt, at du ved hvad du kan forvente dig af dit byråd med en Venstre-borgmester.

Kvalitet og udvikling

Et godt og trygt pasningstilbud af høj kvalitet. Vægt på udvikling og læring, samt fleksibilitet tilpasset børnenes og familiernes behov. Det er en væsentlig forudsætning for, at vores kommune er et attraktivt sted at bo for børnefamilier.

Nærhed og kvalitet

Vi prioriterer både nærhed og kvalitet. Derfor får du en garanti fra mig om, at der også fremover vil være et godt dagtilbud til dit barn inden for rimelig afstand fra dit hjem.

Åbne børnehaver

Børneinstitutionernes åbningstider varierer. Der er i dag i nogen grad taget hensyn til lokale ønsker og behov inden for de snævre rammer, der er givet. Det er godt. Men vores kommune er en kommune med mange pendlere, og eksempelvis butikkernes mulighed for at holde længere åbent i sammenhæng med servicesamfundets generelle behov for medarbejdere med fleksible arbejdstider, stiller nye krav til vores tilbud om at passe børnene i andre tidsrum end de normale ordninger.

Venstre vil derfor arbejde for at skabe bedre sammenhæng mellem behovet for børnepasning og kommunens tilbud. Der er dels behov for at afdække det reelle behov gennem undersøgelser og analyser, dels behov for at gennemføre projekter med alternative åbningstider i kombination med fleksible betalingsmodeller.

Forskellighed også en kvalitet

Vi ved alle, at børn er forskellige. Og for Venstre er det en hjørnesten, at vores dagtilbud rummer mulighed for forskellige tilbud, så din familie kan vælge mellem store eller små institutioner alt efter hvad der er vigtigt for dit barn.

Jeg ser forskellighed som en værdi i vores dagtilbud og Venstre vil fremme, at daginstitutioner udvikler egen unikke profil.

Dette skal kombineres med størst mulig valgfrihed for forældre til at vælge den institution, som de føler passer bedst til deres barn og livsopfattelse – herunder dagpleje, institutioner i andre kommuner eller private institutioner.

Skoleklar

Venstre ønsker dagtilbud med et indhold som udvikler børnene og styrker overgangen til børnehaveklasse og indskoling. Derfor er et tæt samarbejde mellem før-skole og indskoling noget vi prioriterer meget højt.

Moderne rammer for udvikling

De fysiske rammer for børnenes udvikling skal forbedres, så vores daginstitutioner fremstår vedligeholdte og pædagogisk moderne, både indvending og udenfor på legeområderne.

Tidlig indsats

Vi ved også at høj kvalitet og en tidligere indsats vil give færre inklusionsopgaver senere i barnelivet. Der er en klar sammenhæng mellem tidlig indsats og risikoen for at få negative sociale og personlige udfordringer senere i livet. Derfor insisterer vi på, at vores dagtilbud er af høj kvalitet og at der sker en tidlig indsats, for at finde og hjælpe børn i risikozonen.