Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Sund økonomi

En ansvarlig økonomisk politik er det solide fundament, som skal sikre, at vi igen kan forbedre servicen på de borgernære områder. Venstre vil gennemføre halvårlige kortlægninger af om kommunen er effektivt drevet i forhold til de kommuner, som gør det bedst.

Klare mål

Der skal være klare mål for kommunens økonomi fra starten af den kommende byrådsperiode – og Venstres fokus er at skabe råderum til borgernær service ved at drive kommunen mere effektivt.

Væk med bøvlet

Derfor vil vi udfordre den måde, som de kommunale skattekroner bliver brugt på i dag.

Vi vil udfordre statslige regler - og opgaven med at forenkle og afbureaukratisere bliver forankret i et politisk udvalg, så det ikke bliver ved snakken.

Konkurrence sikrer rigtig pris og kvalitet

Vi vil udnytte alle muligheder for at gennemføre reformer og konkurrenceudsætte opgaver med deltagelse af såvel offentlige som private. For Venstre er det ikke et mål i sig selv hvem der løser opgaven. For Venstre er konkurrencen det bedste redskab til at sikre, at vi kan levere en ordentlig service til den rigtige pris.

Venstres finansieringsplan

Overordnet set indeholder Venstres finansieringsplan tre elementer.

For det første skal vi sikre, at vi betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer - og den service som vi betaler andre for at levere. Derfor skal der sættes gang i konkurrenceudsættelse igen

For det andet er Venstre er optaget af at gennemføre reformer af den måde som vi leverer service på. Vi har konkrete reformdagsordner som skal gøre os rigere, mere attraktive og frigøre økonomi til at løfte servicen og reducere skattetrykket

For det tredje er Venstre er optaget af, at vi som kommune skal være konkurrenceparate. Vi skal være mere konkurrenceparate, så vi bedre kan fastholde og tiltrække både borgere og nye arbejdspladser. Med de udviklingsplaner, der er for vores kommune, er der brug for at vi er så attraktive at vi er i stand til at tiltrække nye virksomheder og nye borgere.


Venstres økonomistyringsprincipper

Venstres vil skabe et øget råderum ved at følge disse fire principper:

* Realistisk budgettering og benhård økonomistyring og opfølgning på forbrug

* Ambitiøs reformdagsorden med effektivisering, nytænkning og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveløsninger

* Klar prioritering med flere ressourcer til de borgernære områder og færre ressourcer til administration og bureaukrati

* Nedbringelse af gælden og styrkelse af likviditeten