Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

Budgetforlig 2022-2025

For Venstre er det en ledestjerne, at vi skal kunne udvikle vores kommune på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Sådan er det også med den nye budgetaftale for 2022-2025 som blev indgået sent lørdag aften.

Budgetaftalen indeholder betydelige investeringer i vores skoler og i dagtilbud. Normeringer på såvel plejecentre som dagtilbud bliver der ikke sparet på. I vores hjemmepleje skal vi have fundet Hillerød-modellen for at arbejde med selvstyrende teams. Der bliver sat fokus på, at den oplevede kvalitet af vores ældrepleje hænger sammen med de besluttede kvalitetsstandarder. Og så skal sagsbehandlingstider og ventetider fremgå tydeligere af kommunens hjemmeside, så det bliver tydeligere hvad du som borger kan forvente af Hillerød Kommune. Der er positive signaler om friplejecenter her hos os. Vi kommer til at arbejde med helhedsplaner for flere af vores lokalsamfund. Og vi kommer til at arbejde ambitiøst med at øge beskæftigelsesgraden for mennesker, der ikke har en så stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er alt sammen rigtig godt og et godt tegn på at det kan lade sig gøre at udvikle vores kommune uden at det går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Selvfølgelig er der også ting, der kunne være bedre i budgetaftalen set fra Venstres side. Vi er uforstående overfor at der ikke er flere partier i byrådet, der som vi, kan se at det er nødvendigt at investere mere i vores veje. Kommunens idrætsfaciliteter bliver også mere presset af, at vi bliver flere borgere i kommunen. Desværre er der ikke mange nye midler i budgettet til idrætsinvesteringer.

I det kommende år vil Venstre være tydelige på, at især investeringer i vores veje bliver tilgodeset når vi har budgetopfølgninger og på grund af jordsalg får muligheder for at løse nogle af de problemer som ikke kunne løses med den nye budgetaftale.

Jeg opdaterer senere dette opslag med links til budgetaftalen så du selv kan læse med.